Cork Buildings

Welcome

DATE FOR YOUR DIARY, 2015 CORK HERITAGE OPEN DAY WILL TAKE PLACE ON SATURDAY 22ND OF AUGUST 2015

For one day only, nearly 40 buildings opened their doors free of charge for this special event.  Members of the public were allowed a glimpse of some of Cork's most fascinating buildings ranging from the Medieval to the Military, the Civic to the Commercial and the Educational to the Ecclesiastical.

This event was greeted with great enthusiasm by building owners and members of the public alike in 2014 with an estimated 25,000 people participating in the day.

                                  

 

Fáilte

Imeacht ar leithligh is ea Lá Oscailte Oidhreachta Chorcaí a bhíonn ar siúil ar an chead Satharn de Seachtain na hOidhreachta. Beidh sé ar siúl an bliain seo ar an 23iú lá de Lúnasa.

 Ar feadh lá amháin beidh doirse 40 foirgneamh ar oscailt saor in aisce don imeacht speisialta seo.  Beidh cead ag muintir an phobail éachtaint a fháil ar chuid de na foirgnimh is suimiúla i gCorcaigh, ó fhoirgnimh Meánaoiseacha go foirgnimh Míleata, idir Chathartha agus Tráchtála agus idir Oideachais agus Eaglasta.

Chuir úinéirí foirgneamh agus muintir an phobail araon fáilte roimh an imeacht le díograis mhór, i 2014, le thart ar 25,000 duine ag glacadh páirt i gcaitheamh an lae.

 

 

Facebook Logo

Twitter Logo

  Download and Install Browsealoud
Have the website read to you